customer@ligeweb.fr
Możesz się z nami skontaktować listownie pod adresem :

Ligeweb
12, Avenue Carnot
44017 NANTES Cedex 1 – France
+33 9 73 05 40 30