customer@ligeweb.fr
Możesz się z nami skontaktować listownie pod adresem :

Ligeweb
12, Avenue Carnot
44017 NANTES Cedex 1 – France
+1 (424) 324-3600